• Registrace

O SVÁTOSTI POD OBOJÍ ZPŮSOBOU

 

Dvacátý druhý článek

Večeře Páně se podává lidu pod obojí způsobou, neboť takový je příkaz Páně: Píjte z toho všickni (Mt 26, 27). Kristus zde zřetelně přikazuje, aby z kalicha pili všichni.

 

A aby nikdo nemohl tvrdit, že se to vztahuje jen na kněze, dává Pavel v listu Korintským (1 K 11, 20–29) příklad, z něhož vysvítá, že celá církev přijímala Večeři Páně pod obojí způsobou. A tento obyčej trval v církvi po dlouhý čas a není možno doložit, kdy a na čí popud byl změněn, ačkoli kardinál Kusánský uvádí, kdy to bylo schváleno. Cyprian na více místech poukazuje, že lidu byla podávána krev Páně. Totéž dosvědčuje i Jeronym, když praví: Při vysluhování svátosti podávají kněží lidu i krev Kristovu. Ano i papež Gelasius přikazuje, aby se svátost nedělila (Distinkce II O posvěcení, kap. Zvěděli jsme). Z pouhého zvyku, a to ne příliš dávného, se to děje jinak. Platí však, že obyčej zavedený proti přikázání Božímu nesmí být schválen, jak o tom svědčí i církevní zákon (Distinkce VIII, kap. Pravdou a následující). Tento obyčej byl ovšem přijat nejen proti Písmu svatému, ale i proti starým církevním zákonům a proti příkladu církve. Ti, kdo chtěli Večeři Páně přijímat pod obojí způsobou, neměli tedy být nuceni, aby se protivili svému svědomí a činili opak. A poněvadž se dělení svátostí nesrovnává s Kristovým ustanovením, upustili jsme u nás od procesí, jež u nás bylo dosud obvyklé.

 

 

 

Zdroj textu:

 

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese. Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

 

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch