• Registrace

MODLITBA U STOLU

…jak má otec rodiny učit svou domácnost dobrořečit a děkovat.

Děti a služebnictvo mají přistupovat ke stolu způsobně a se sepnutýma rukama pak říci:

„Oči všech s nadějí vzhlížejí k tobě, Pane, a ty jim v pravý čas dáš pokrm. Otvíráš svou ruku a ve své přízni sytíš všechno, co žije.“ (Žalm 145, 15–16)

(Vysvětlení: ,Přízeň‘ znamená, že všichni živočichové dostanou tolik, aby se z toho radovali |a byli dobré mysli; neboť starost a lakomství jsou takové přízni na překážku.)

Potom připoj Otčenáš a tuto modlitbu:

Požehnej nám, Pane Bože, nebeský Otče, tyto své dary, které přijímáme z tvé laskavé dobroty, skrze Ježíše Krista, našeho Pána. Amen.

Rovněž i po jídle mají stejně způsobně a se sepnutýma rukama říci:

„Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, jeho milosrdenství je věčné! Veškerému tvorstvu dává pokrm, zvířatům potravu dává, i krkavčím mláďatům, když křičí. Netěší ho síla koně, nemá zalíbení v svalech muže. Hospodin má zalíbení v těch, kdo se ho bojí, kdo čekají na jeho milosrdenství.“ (Ž 118, 1. 29; Ž 136, 25; Ž 147, 9–11)

Potom připoj Otčenáš a tuto modlitbu:

Děkujeme ti, Pane Bože, nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, našeho Pána, tobě, který žiješ a kraluješ na věky, za všechna tvá dobrodiní, Amen.

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch