• Registrace

RANNÍ A VEČERNÍ ŽEHNÁNÍ

…jak má otec rodiny učit svou domácnost rannímu a večernímu žehnání.

 

Ráno, když vstaneš z postele, požehnej se znamením svatého kříže a řekni:

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Nato vkleče či vestoje vyznej Vyznání víry a pomodli se Otčenáš.

 

A chceš-li, připoj i tuto modlitbu:

Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne této noci chránil od každé úhony i před vším nebezpečím, a prosím tě, ochraňuj mne i v tento den před hříchy i před vším zlem, aby se ti líbilo všechno mé konání i můj život. Poroučím sebe, své tělo a duši i všechno do tvých rukou. Tvůj svatý anděl nechť je se mnou, aby zlý nepřítel neměl nade mnou žádnou moc. Amen.

 

Potom jdi s radostí po své práci a zazpívej si píseň, třeba o Desateru přikázání nebo o tom, co je blízké tvé zbožné duši.

 

Večer, když jdeš spát, požehnej se znamením svatého kříže a řekni:

Ve jménu Boha Otce, Syna i Ducha svatého. Amen.

 

Potom vkleče či vestoje vyznej Vyznání víry a pomodli se Otčenáš.

 

A chceš-li, připoj i tuto modlitbu:

Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne v tento den milostivě chránil, a prosím tě, odpusť mi všechny mé hříchy a nepravosti, kterých jsem se doputil, a milostivě mne ochraňuj i tuto noc. Poroučím sebe, své tělo a duši i všechno do tvých rukou. Tvůj svatý anděl nechť je se mnou, aby zlý nepřítel neměl nade mnou žádnou moc. Amen.

 

Potom jdi a pokojně spi.

 

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch