• Registrace

OLTÁŘNÍ SVÁTOST

…jak ji otec rodiny má co nejjednodušším způsobem předkládat své domácnosti.

Co to je oltářní svátost?

Odpověď: Je to pravé tělo a pravá krev našeho Pána Ježíše Krista, které nám křesťanům pod způsobou chleba a vína ustanovil jíst a pít sám Kristus.

Kde je to napsáno?

Odpověď: Tak to píší svatí evangelisté Matouš, Marek, Lukáš a svatý Pavel: „Náš Pán Ježíš Kristus v tu noc, kdy byl zrazen, vzal chléb, vzdal díky, lámal a dával svým učedníkům se slovy: Vezměte a jezte. To je mé tělo, které se za vás vydává. To čiňte na mou památku. Stejně vzal po večeři i kalich, vzdal díky, podal jim jej a řekl: Vezměte jej a pijte z něho všichni. Tento kalich je ta nová smlouva v mé krvi, která se za vás prolévá na odpuštění hříchů. To čiňte, kdykoli budete pít, na mou památku.“ (Matouš 26, 26–28; Marek 14, 22–24; Lukáš 22, 19–22; 1. Korintským 11, 23–25)

Jaký je užitek z takového jedení a pití?

Odpověď: To nám ukazují ta slova: „Za vás se vydává a za vás se prolévá na odpuštění hříchů;“ totiž, že je nám ve svátosti skrze tato slova dáno odpuštění hříchů, život a spasení; neboť kde je odpuštění hříchů, tam je i život a spasení.

Jak může tělesný pokrm a nápoj působit tak veliké věci?

Odpověď: Pokrm a nápoj je samozřejmě nepůsobí, ale ta slova, která je provázejí: „Za vás se vydává a za vás se prolévá na odpuštění hříchů.“ Tato slova jsou vedle tělesného jedení a pití ve svátosti hlavní věcí. Kdo jim věří, tomu je dáno to, co říkají a vyjadřují, totiž: odpuštění hříchů.

Kdo náležitě a hodně přijímá tuto svátost?

Odpověď: Půst a tělesná kázeň jsou jistě ušlechtilou vnější průpravou; ale skutečně hoden a dobře připraven je ten, kdo věří slovům: „Za vás se vydává a za vás se prolévá na odpuštění hříchů.“ Kdo jim však nevěří, či o nich pochybuje, ten není hoden a připraven; neboť slova „za vás“ vyžadují cele věřící srdce.

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese.

Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch