• Registrace

APOŠTOLSKÉ VYZNÁNÍ VÍRY

 

Toto vyznání, nazývané též Krédo či Apostolicum, patří mezi vyznání přijímaná drtivou většinou křesťanských církví. Je stálou součástí našich bohoslužeb - každou neděli je sbor společně vyznává.

Podle legendy vzniklo vyznání tak, že apoštolové se před "rozchodem" na misijní působiště sešli a každý z nich napsal jednu větu. Ve skutečnosti dnešní podoba vyznání vzniká postupně ze starších zdrojů, a to cca ve 4. - 6. století. Vyznání tak není "apoštolské" proto, že by je sepsali apoštolové, ale proto, že shrnuje apoštolské učení.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 "Věřím v Boha Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země. 

  Věřím v Ježíše Krista, Syna jeho jediného, Pána našeho, který se počal z Ducha svatého, narodil se z Marie Panny, trpěl pod Pontským Pilátem, byl ukřižován, zemřel a byl pohřben. Sestoupil do pekel, třetího dne vstal z mrtvých. Vstoupil na nebesa, sedí po pravici Boha Otce všemohoucího, odkud přijde soudit živé i mrtvé.

 Věřím v Ducha svatého, svatou církev obecnou, společenství svatých, hříchů odpuštění, těla z mrtvých vzkříšení a život věčný.

 

 

Amen 

 

 

Více k Apostoliku viz Lutherův výklad Apoštolského vyznání víry v Malém katechismu

 

Zdroj textu:

Kniha svornosti. Symbolické čili vyznavačské spisy evangelických církví Augsburské konfese. Praha: Kalich, 2006. 687 s. ISBN 80-7017-026-3. (c) Sdružení Martina Luthera v ČR, 2006. Veškerá práva vyhrazena.

Hledám Boha

hledam boha a

Slovo na každý den

slovo pro kazdy den

RÁDIO 7

radio7

Biblická lupa

biblicka lupa

KS-SCH

kssch